program hakkında

Yazılım Mühendisliği, yazılım üretiminin mühendislik yöntemleriyle yapılmasını öngören, beklenen özellikleri belirlenen bütçe ile süresi içinde tamamıyla karşılayan kaliteli yazılım geliştirilmesi için yöntem, araç, teknik ve metodolojiler üreten bir disiplindir. Yazılım mühendisliği bu tanım doğrultusunda aşağıdaki on temel bilgi alanını içermektedir:

Yazılım Mühendisliği, geleneksel olarak Bilgisayar Bilimleri içinde ele alınmaktadır. Fakat son yıllarda, hizmet ağırlıklı uygulamaların ve bunları destekleyici teknolojilerin gelişmesi ile Yazılım Mühendisliği kendi başına bir disiplin haline gelmektedir. Önceden, “genişletilmiş programcılık” olarak algılanan Yazılım Mühendisliği faaliyetleri, günümüzde kendi metodolojileri, kuramları ve pratikleri olan bir akademik alan haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler donanımı ucuz ve yaygın hale getirmiştir. Ağ teknolojileri, tüm cihazların birbiri ile veri haberleşmesi yaptığı bir altyapıyı evrensel olarak sunmaktadır. Donanım ve iletişim altyapılarının üzerine oturan yazılım uygulamaları en dinamik teknolojik faaliyet alanıdır. Yazılım çözümleri ile teknoloji altyapısı insan faaliyetlerinin içine girmekte, insanların günlük hayatını daha verimli, güvenli, sağlıklı ve eğlenceli hale getirmektedir. Yazılım Mühendisliği günümüz gereksinimlerinin ortaya çıkardığı bir mühendislik disiplinidir ve yakın gelecekte de önemini hızla artıracaktır.

Günümüzde yazılım sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok önemli ve kritik bir parçasını oluşturmaktadır. Yazılım Mühendisliği yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımı, üretimi ve işletilmesini hedeflemektedir. Bilgisayar sistemleri artık günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmakta olduğundan, Yazılım Mühendisliği tüm disiplinlerde uygulamaları olan bir alandır. Bu kadar geniş uygulama alanına sahip bir bilim dalı için de teknik elemanlara yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın bir kısmını karşılamak üzere Teknoloji Fakültemizde Yazılım Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

Yazılım Mühendisliği eğitiminde teknik bilgi ve beceriler yanında hukuki kavramlar, etik değerler, takım çalışması, proje yönetimi gibi soyut fakat önemli olan kavramların da kişiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz, Yazılım Mühendisliği Bölümünde bulunan uygulama laboratuvarlarındaki yazılım sistemleri konusunda uygulamalı eğitim alacakları, yazılım teknikleri ve metodolojisini uygulamalı olarak öğrenecekleri için, mezun olduktan sonra sektörde göreve başladıklarında, kısa sürede iş yerlerine uyum sağlayabilecek ve çalıştığı firmalarda hızla sorumluluk alabileceklerdir.

Yazılım Mühendisliği diplomasına sahip öğrenciler, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda, yazılım teknolojileri kullanan araştırma, geliştirme laboratuvarlarında, bilişim teknolojileri üreten ve kullanan işletmelerde, özel yazılımların tasarlandığı ve kullanıldığı, kamu kurum ve kuruluşların, sağlık sektörü, havacılık sektörü, savunma sanayi gibi pek çok alanda öncelikli iş bulabilme imkanına sahip olacaklardır. Yazılım, günümüzün en yaygın iletişim, hizmet ve üretim aracı olduğundan, bölüm mezunlarımızın iş imkanları da son derece geniştir.

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik